P. 900-1900
O. 900-1900
T. 900-1900
C. 900-1900
Pk. 900-1900
Se. 900-1600
Sv. Slēgts
P. 900-1900
O. 900-1900
T. 900-1900
C. 900-1900
Pk. 900-1900
Se. 900-1600
Sv. Slēgts

Pasūtījumi internetā

Distances līgums

Šis līgums tiek slēgts starp interneta tirdzniecības vietnes www.mmkserviss.lv pārzini Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “MMK Riepu Serviss”, vien. reģistrācijas Nr. 40203127405, Kaivas iela 31/3-72, Rīga, LV-1021, Latvija, tālrunis: +371 23000100, e-pasts: info@mmkserviss.lv (turpmāk tekstā – Pārdevējs), un Pircēju, kas izdara pasūtījumu un veic pirkumu www.mmkserviss.lv interneta tirdzniecības vietnē. Distances līgums attiecas uz visiem pasūtījumiem un pirkumiem, kas veikti www.mmkserviss.lv interneta tirdzniecības vietnē.

1. Pircējs pasūta, pērk un apmaksā, bet Pārdevējs piegādā auto riepas un diskus (turpmāk Preces saskaņā ar šī līguma noteikumiem (turpmāk tekstā – Līgums)).

2. Pircējs pasūta Preces, aizpildot attiecīgu pasūtījuma formu Pārdevēja mājaslapā www.mmkserviss.lv. Veicot pasūtījumu, Pircējs apņemas norādīt precīzu informāciju, t.i., fiziska persona: vārdu, uzvārdu, e-pastu un tālruņa nr., juridiska persona papildus norāda uzņēmuma nosaukumu un reģistrācijas numuru. Pēc informācijas ievades Pircējs nospiež pogu „Veikt pasūtījumu“. Par jebkurām izmaiņām Pircējs apņemas ne vēlāk kā 24 stundu laikā no pasūtījuma apstiprinājuma saņemšanas brīža informēt Pārdevēju, rakstot e-pastu uz info@mmkserviss.lv. Pircējs ir atbildīgs par pareizu datu uzrādīšanu, pretējā gadījumā Preces piegāde netiek garantēta. Preces pasūtīšana uzskatāma par Pircēja piedāvājumu Pārdevējam noslēgt šo Distances līgumu par pasūtītās Preces piegādi un par Pircēja piekrišanu iegādāties pasūtīto Preci par norādīto cenu. Personas dati, kas neattiecas uz preces piegādi, netiek nodoti trešajai personai.

3. Pārdevējs veic Preces piegādi Pircēja norādītajā adresē saskaņā ar kurjerpasta noteiktajiem tarifiem. Pircējs sūtīšanas izdevumus un Preču apmaksu veic kopā pēc informācijas saskaņošanas ar Pārdevēju, bet pirms Preču piegādes no Pārdevēja. Piegādes cena tiek iekļauta rēķinā.

4. Pasūtījumus Pircējs var veikt 24 stundas diennaktī. Pārdevējs nosūta Pircējam apstiprinājumu par pasūtījuma pieņemšanu e-pasta veidā. Ja Pircējs nesaņem apstiprinošu e-pastu, tad pasūtījums nav pieņemts. Pasūtījuma komplektēšana tiek uzsākta brīdī, kad nauda ir ieskaitīta Pārdevēja kontā.

5. Pircējs var izmantot Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumā ietvertās atteikuma tiesības un atgriezt Preci 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā. Lai izvairītos no strīdus situācijām, Preces saņemšanas brīdī Pircējam ir jāpārliecinās, vai tā atbilst pasūtījumam (krāsa, preces nosaukums un citi būtiski parametri).

6. Gadījumā, ja Preces ir sakomplektētas neprecīzi, Pircējam ir tiesības Preci apmainīt 14 (četrpadsmit) dienu laikā, aizpildot atgriešanas veidlapu. Kurjerpasta izdevumus šajā gadījumā sedz Pārdevējs.

7. Ja Pircējs vēlas izmantot atteikuma tiesības, jāņem vērā šādi ieteikumi un nosacījumi:

7.1. Atgriežamā Prece nedrīkst būt lietota (ņemot vērā Preces specifiku). Ja atgriežamās Preces stāvoklis ir pasliktinājies, un tas ir noticis, nepareizi to uzglabājot, Pircējam nav tiesības izmantot atteikuma tiesības.

7.2. Pircējam ir pienākums saglabāt un nesabojāt Preces oriģinālo iepakojumu.

7.3. Ja Pircējs vēlas izmantot atteikuma tiesības, tādā gadījumā tam ir jāsazinās ar Pārdevēju pa e-pastu info@mmkserviss.lv. Pircējs saņem no Pārdevēja atteikuma veidlapas formu, ko aizpilda un nosūta Pārdevējam uz iepriekšminēto e-pastu.

7.4. Pircējam ir pienākums saglabāt gan kurjerpasta dokumentus par Preces saņemšanu, gan pasta/kurjerpasta dokumentus par Preces atgriešanu Pārdevējam.

7.5. Sīkāku informāciju par to, kas ir distances līgums un atteikuma tiesības, Pircējs var iepazīties sekojošā mājas lapas adresē: http://www.ptac.gov.lv.

7.6. Naudu par atgriežamo Preci Pārdevējs pārskaita uz Pircēja norādīto bankas kontu atteikuma veidlapā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma izbeigšanas un atteikuma veidlapā norādītās Preces saņemšanas Pārdevēja veikalā (Mūkusalas iela 72d, Rīga, LV-1004 vai Biķernieku iela 121k, Rīga, LV-1021), pamatojoties uz Pircēja atteikumu.

7.7. Kurjerpasta izdevumus Preces atgriešanas gadījumā sedz Pircējs.

8. Vidējais piegādes laiks ir līdz 5 (piecām) darba dienām, taču Pārdevējs patur tiesības Preci piegādāt 2 (divu) kalendāro nedēļu laikā, jo piegādes termiņi var mainīties atkarībā no Pārdevēja īpašajiem noteikumiem un Preces pieejamības noliktavā.

9. Visas cenas ir norādītas ar  pievienotās vērtības nodokli (PVN) 21% apmērā. Preces piegādes brīdī Pircējs apņemas parakstīt pavadzīmi par Preces saņemšanu.

10. Apmaksu par Preci Pircējs veic ar bankas pārskaitījumu uz Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “MMK Riepu Serviss” priekšapmaksas rēķinā norādīto bankas kontu pēc rēķina saņemšanas vai saņemot preci klātienē skaidrā naudā vai ar maksājumu karti. Visus piegādes izdevumus sedz Pircējs.

11. Šis Līgums ir saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar šī Līguma noteikumiem un apņemas tos ievērot un pildīt.

12. Pircējs tiek informēts, ka Pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji mainīt šī Līguma noteikumus.

Vairāk par to, kas ir atteikuma tiesības, vari uzzināt šeit: http://www.ptac.gov.lv.